Filter

Informatie

Lespakketten, lesbrieven en informatieveplacemats

Op kennisrijk.online vindt u lespakketten, lesbrieven en InformatievePlacemats voor het basis- en voortgezet onderwijs. Deze leermiddelen zijn ondergebracht in diverse vakgebieden en categorieën. Aan de linkerkant kunt u de gewenste selectie ingeven en navigeert u snel een eenvoudig naar geschikte de lespakketten, lesbrieven of placemat. Het portal een initiatief van onderwijstuin.nl.

Lespakket of InformatievePlacemat positioneren

Kennisrijk.online beschikt over een communicatienetwerk binnen het onderwijs. De educatieve portals worden dagelijks door meer dan 25.000 (uniek) gebruikers bezocht. Daarnaast wordt er een educatieve nieuwsbrief verzonden naar ruim 20.000 leerkrachten. Er is een herkenbaar en duidelijk format ontwikkeld om leermiddelen te positioneren, waardoor de content eenvoudig en laagdrempelig voor de leerkracht wordt ontsloten.

Kennisrijk.online biedt u de ideale mogelijkheid uw product(en) te positioneren. Desgewenst wordt er samen met u een communicatieplan opgesteld.

Vraag hier meer informatie aan

Lespakket of InformatievePlacemat ontwikkelen

Met behulp van een lespakket, lesbrief of InformatievePlacemat kunt u gericht een onderwerp of thema onder de aandacht brengen binnen het onderwijs. Het is hierbij van belang om bij de belevingswereld van de leerlingen aan te sluiten en het pakket zo vorm te geven dat leerkrachten er eenvoudig mee aan de slag kunnen.

Kennisrijk.onlinel kan u adviseren en begeleiden vanaf de start tot de uiteindelijke uitgave.

Vraag hier meer informatie aan

Klik hieronder voor een overzicht van alle leermiddelen. Bekijk alle

InformatievePlacemats poLespakketten poLespakketten vo